Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


kontakt


Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Zarząd Główny
ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa
T: 22 848 82 60, 646 03 14
F: 22 848 61 62
M: zg @ psoni.org.pl

Centralna Komisja Rewizyjna
ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa
T: 22 848 82 60, 646 03 14
F: 22 848 61 62
M: ckr @ psoni.org.pl

Dyrektor Biura Zarządu Głównego
Barbara Abramowska
M: barbara. abramowska @ psoni.org.pl

Numer konta bankowego
(także do wpłaty składek członkowskich):
PeKaO SA: 74 1240 5963 1111 0010 3069 5978

Administrator strony www
M: webmaster @ psoni.org.pl

Napisz do nas